Stroboskop: Za podešavanje palenja Otto motora     ==>>    

 Set za popravak dosjeda ventila u glavi motora         ==>>    

 

Dijagnostički uređaj TECH-2 sa CANDI modulom    ==>>   

Fast Box 2 dijagnostički uređaj svih vozila              ==>>    

Europa bag - kutija europskih adaptera utikača       ==>>   

Asia bag - kutija adaptera za aziska vozila              ==>>   

Eco tester Brain Bee AGS 688                                  ==>>   

Alat za proizvodnju hidrauličnih cijevi kočnica        ==>>   

Set za mjerenje kompresije  Otto i Diesel                ==>>    

Uređaj za podešavanje servisnog intervala VW       ==>>   

Set blokada motora                                                   ==>>   

Uređaj za punjenje klima sustava plinom R-134a   ==>>    

Kent Moore alati za Opel vozila                               ==>>    

 

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.